Kerneværdier

Kerneværdier for Care Konsulenterne

Innovation:

Care Konsulenterne er en virksomhed med fokus på innovative løsninger. Vi har altid stort fokus på vores pædagogiske tilgang og er omstillingsparate i forhold til den pågældende institutions ønsker og behov.

Fremtid:

Care Konsulenterne bidrager til at udvikle fremtidens institutioner.

Vi ønsker, at samfundets udsatte børn, unge og voksne kan få en fremtid, hvor de kan se mulighederne i livet, og udnytte de ressourcer de hver især besidder.

Vi tror på, at der altid er en vej ud af de vanskeligheder, et menneske har.

​Udvikling:

Care Konsulenterne har en professionel og målrettet tilgang til det enkelte menneske. Igennem relationen kan vi sammen skabe udvikling.

Vi har altid fokus på de positive egenskaber og ressourcer den enkelte borger besidder, og kan herigennem målrette indsatsen til en positiv udvikling.

Miljøterapi:

Care Konsulenterne skaber et struktureret og overskueligt miljø i en tryg, fast, tydelig og stabil ramme på den pågældende institution.

Care Konsulenterne siger er det vi gør og sociale træningssituationer opstår alle vegne i det miljø, Care Konsulenterne færdes i.

​Inddragende:

​Care Konsulenterne sikrer altid et højt informationsniveau, for herved at inddrage kommune eller institution i processen. Ligeledes vil vi sikre, at borgeren er inddraget i sin proces. Det er betydningsbærende for resultatet, at borgeren føler sig inkluderet og ligeværdig i sit eget forløb.

Værdiskabende:​

Care Konsulenterne vil altid optræde som en positiv og konstruktiv rollemodel i samspillet med borgeren. Vi vil have fokus på at fastholde en positiv udvikling, hvor borgeren kan tilegne sig sunde og hensigtsmæssige livsværdier.​

Læring og dannelse:​

Care Konsulenternes tilbud indebærer, at de børn, unge og voksne vi beskæftiger os med, gennemgår en lærings- og dannelsesproces. Vores fleksibilitet betyder, at vi understøtter hver enkelt borgers udvikling på nøjagtig den måde, der er mest hensigtsmæssig.​

Betydningsfuld:​

Care Konsulenterne vil altid sikre, at borgeren føler sig betydningsfuld. Herved øges motivationen for den personlige udvikling, og borgeren tager ejerskab i sit liv.

Værdsættelse:​

Care Konsulenterne har fokus på at værdsætte den enkelte borger, og derigennem styrke relationen i det pædagogiske arbejde. Igennem værdsættelse vil børn, unge og voksne udvikle sig, og tage konstruktivt ansvar for det forløb de gennemgår.​

(+45) 25 69 48 39
info@care-konsulenterne.dk